Mobilt bedriftsnett - Løsningsbeskrivelse

Vi har lang erfaring og bred kompetanse innen mobile løsninger, så ta kontakt med oss, og vi hjelper deg å sette opp den beste løsningen for din bedrift.


Mobilt Bedriftsnett er en løsning for bedrifter som ønsker å bruke mobiltelefoner og /kombinert med fasttelefon.
En løsning som gjør funksjoner kjent fra hussentraler tilgjengelig på mobil, og som dekker både bedriften og den enkelte brukers telefoni behov.
Gir bedriften stor fleksibilitet ved mottak og håndtering av innkommende anrop.
Mobilt Bedriftsnett gir mulighet for at hver bedrift, selv kan bestemme hvordan innkommende samtaler skal besvares og behandles.
Med en eller flere svar grupper kan bedriften lage fleksible måter å besvare
innkommende samtaler- uansett tid på døgnet.
Bedriften kan beholde sitt fastnummer ved overgang til Mobilt Bedriftsnett, få et nytt eller ha flere faste hoved nummer.
Mobilt Bedriftsnett gir deg mulighet til å velge en web baserte sentralbord løsning.
Manuelt eller Automatisk ?
Eller kanskje en kombinasjon.
Du kan gjerne variere i løpet av dagen eller uken.
Taste valg , med flere under nivåer.
Her er det stor fleksibilitet.