Telefoni

Eksisterende løsning kan få økt levetid, da den nye og fremtidsrettede teknologien gjør at det beste fra tidligere investeringer kan kombineres med dagens mobile løsninger.

Vi som forhandler innehar nødvendig kunnskap for å kunne tilby mobile løsninger for bedrifter. Dette er en forutsetning for å kunne håndtere de tjenestene markedet etterspør. Dette kan Mobilt sentralbord, Mobilt Bedriftsnett og andre løsninger som knytter sammen mobilbrukerne i bedriften til ett bedriftsinternt nett med smarte mobile tjenester som gir bedriften bedre flyt i hverdagen. Dette gjør at bedriftene kan ivareta virksomheten på en profesjonell måte med talemeldinger, menyer, køer og mye annet.