IP VPN

Mange bedrifter har avdelingskontorer, filialer eller butikker på flere steder. Dette skaper kommunikasjonsmessige utfordringer og et behov for sikre og stabile nettverk mellom avdelingene.


Et IP VPN løser disse utfordringene og knytter sammen virksomheter med geografisk spredte avdelinger i ett og samme nettverk. Din bedrift får et lukket, sikkert og fleksibelt nett der de ansatte med høy grad av sikkerhet enkelt kan benytte sentrale servere og systemer.

IP VPN kan leveres tilpasset bedriftens behov for sikkerhet, service og ulike nettsentriske funksjoner.